• دسترسی همیشگی به اخبار و رویدادهای روز تکنولوژی دانش و کسب و کار -

آخرین اخبار و ویدیو های مهندسی

لیست اخبار، گزارش ها، ویدیو ها و مستند ها دسته بندی شده در گروه مهندسی

گروه: مرتب سازی بر اساس:

ویدیو چرخ دستی صنعتی چگونه ساخته میشود؟

چرخهای صنعتی برای جابجایی اجسام سنگین از مکانی به مکان دیگرند. این چرخها کار ...

ویدیو ساز و کار یخ شکن

در میان آب های اقیانوس منجمد شمالی نفت کش یخ شکن تیموفی گوژنکو به آرامی حرکت می ...

ویدیو ساز و کار یخ شکن، گام چهارم جهت یابی در یخ

در میان آب های اقیانوس منجمد شمالی نفت کش یخ شکن تیموفی گوژنکو به آرامی حرکت می ...

ویدیو ساز و کار یخ شکن، گام سوم محافظت از بدنه

در میان آب های اقیانوس منجمد شمالی نفت کش یخ شکن تیموفی گوژنکو به آرامی حرکت می ...

ویدیو ساز و کار یخ شکن، گام دوم نیروی پیش برنده

در میان آب های اقیانوس منجمد شمالی نفت کش یخ شکن تیموفی گوژنکو به آرامی حرکت می ...

ویدیو ساز و کار یخ شکن، گام اول شکستن یخ ها

در میان آب های اقیانوس منجمد شمالی نفت کش یخ شکن تیموفی گوژنکو به آرامی حرکت می ...

ویدیو ساز و کار مترو لندن ، گام دوم نیروی محرکه

مترو لندن که به تیوب شناخته می شود بزرگترین مترو در غرب هست و یه شاهکار واقعی در...

ویدیو ساز و کار مترو لندن ، گام چهارم امنیت

مترو لندن که به تیوب شناخته می شود بزرگترین مترو در غرب هست و یه شاهکار واقعی در...

دسته بندی ها