• دسترسی همیشگی به اخبار و رویدادهای روز تکنولوژی دانش و کسب و کار -

آخرین اخبار و ویدیو های شیمی

لیست اخبار، گزارش ها، ویدیو ها و مستند ها دسته بندی شده در گروه شیمی

گروه: مرتب سازی بر اساس:

ویدیو قدرت عناصر، انرژی

کيمياگري، روياي تبديل فلز به طلا در گذشته جرم بوده و مجازات و حکم زندان داشته ...

ویدیو قدرت عناصر، سرب

کيمياگري، روياي تبديل فلز به طلا در گذشته جرم بوده و مجازات و حکم زندان داشته ...

ویدیو قدرت عناصر، کربن

کيمياگري، روياي تبديل فلز به طلا در گذشته جرم بوده و مجازات و حکم زندان داشته ...

ویدیو قدرت عناصر، ترکیبات

کيمياگري، روياي تبديل فلز به طلا در گذشته جرم بوده و مجازات و حکم زندان داشته ...

ویدیو قدرت عناصر

کيمياگري، روياي تبديل فلز به طلا در گذشته جرم بوده و مجازات و حکم زندان داشته ...

ویدیو جدول مندلیف ، اتم ها

يک شيميدان روسي در سال های قبل مي خواست پرده از رازي بردارد که سال ها بود ...

ویدیو جدول مندلیف ، عناصر

يک شيميدان روسي در سال های قبل مي خواست پرده از رازي بردارد که سال ها بود ...

ویدیو جدول مندلیف

يک شيميدان روسي در سال های قبل مي خواست پرده از رازي بردارد که سال ها بود ...

دسته بندی ها