اخبار و ویدیو های مرتبط به بازیBioshock در بخش بازی

لیست اخبار، گزارش ها، ویدیو ها و مستند ها مرتبط به بازیBioshock در بخش بازی

نسخه‌ای از Bioshock بر روی واقعیت مجازی آکیلوس ریفت (Oculus Rift) را در نظر بگیرید که برای درمان خودتان یا عوض کردن اسلحه باید دسته بازی را رها کرده و یک دکمه را روی...

دسته بندی ها