• دسترسی همیشگی به اخبار و رویدادهای روز تکنولوژی دانش و کسب و کار -
  • کیفیت ویدئو
  • 320p
  • 480p
  • 640p
  • 720p

ویدیو پرونده های مرموز ناسا (Mission Friendship)

اشیا پرنده عجیبی توسط دوربین های ناسا ثبت شده است و فضانوردان نیز مشاهده یوفوها را گزارش کرده اند. بعضی از اشکال و نورهای عجیب قابل توضیح هستند اما باقی آن ها به عنوان رازی بر جای مانده اند. در این برنامه تصاویر ضبط شده توسط ناسا را خواهیم دید و شاهد مصاحبه هایی با فضانوردان و دانشمندان خواهیم بود.

با تک بوک همراه شوید.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها