• دسترسی همیشگی به اخبار و رویدادهای روز تکنولوژی دانش و کسب و کار -
  • کیفیت ویدئو
  • 320p
  • 480p
  • 640p
  • 720p

گجت هایی برای خانه های هوشمند

باید توجه داشته باشد که تفاوت بسیاری بین یک گوشی هوشمند و خانه هوشمند می باشد ولی یک گوشی هوشمند مکملی برای داشتن یک خانه هوشمند می تواند باشد،به خانه ای هوشمند گفته میشود که تمامی وسایل آن به هم مرتبط و در اتباط باشند و چه از طریق برنامه ریزی اتوماتیک و چه غیر اتوماتیک قابل اجرا و کنترل باشند در ادامه به چگونگی ارتباط و نحوه کار اشیاء مختلف با سیستم هوشمند خواهیم پرداخت.

با تک بوک همراه باشید.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها