• دسترسی همیشگی به اخبار و رویدادهای روز تکنولوژی دانش و کسب و کار -
  • کیفیت ویدئو
  • 320p
  • 480p
  • 640p
  • 720p

ویدیو درون کهکشان راه شیری

ویدیو درون کهکشان راه شیری

کهکشان راه شیری ما مثل یک شهر وسیع است در این ویدیو ما از سیاره خود شروع و با آن هزاران «سالِ نوری» سفر میکنیم به حاشیه دیگر سیاره ها میرویم و به محله‌های دوردست در کهکشان‌ نقل مکان میکنیم. جاییکه که اجتماع عظیمی از ستارگان آسمان را نورانی می کنند.

و سفری به درون کهکشان راه شیری

ویدیو درون کهکشان راه شیری را در تک بوک ببنید.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها