• دسترسی همیشگی به اخبار و رویدادهای روز تکنولوژی دانش و کسب و کار -
  • کیفیت ویدئو
  • 320p
  • 480p
  • 640p
  • 720p

ویدیو رادیواکتیو ترین مکان های دنیا

ما همیشه در معرض مقادیر پایین پرتوها هستیم. این پرتوهای خطرناک در همه جا وجود دارند اما مقادیر آنها متفاوت است. یکی از آلوده ترین مکان ها، بیمارستان پری‌پیِت،  نزدیک چرنوبیل است. پرتوها ترسناک هستند حداقل انواعی از آنها ترسناک هستند مثلا پرتوهای یونیزان، پرتوهایی هستند که انقدر انرژی دارند تا بتوانند الکترون را از اتم جدا کنند که و در یکایی به نام سیوِرت اندازه‌گیری میشوند. اگر در معرض 2 سیورت یا بیشتر قرار بگیرید احتمالاً مدت کوتاهی بعد از اون خواهید مرد. با ما باشید در تک بوک با ویدیو رادیواکتیو ترین مکان های دنیا!هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها