• دسترسی همیشگی به اخبار و رویدادهای روز تکنولوژی دانش و کسب و کار -
  • کیفیت ویدئو
  • 320p
  • 480p
  • 640p
  • 720p

ویدیو تد چگونه می توانید خودتان هوای تازه تولید کنید

ویدیو تد چگونه می توانید خودتان هوای تازه تولید کنید

کمال ميتل محقق نشان ميدهد که چگونه جای دادن سه گياه معمولی خانگی درمحلهای بخصوصی در منزل يا محل کار، ميتواند مقدار قابل توجهی هوای داخل ساختمان را تمیزتر کند.

تماشای این ویدیو تد در تک بوک.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها