• دسترسی همیشگی به اخبار و رویدادهای روز تکنولوژی دانش و کسب و کار -
  • کیفیت ویدئو
  • 320p
  • 480p
  • 640p
  • 720p

ویدیو تد مواد معدنی از آب دریا

ویدیو تد مواد معدنی از آب دریا

جهان به آب آشامیدنی نیاز دارد، بیشتر و بیشتر . ما آن را از اقیانوسها می کشیم ، نمکزدایی میکنیم و آن را می آشامیم . اما با آب شور(آب نمکین) باقی مانده چه میکنیم ؟ در این بحث کوتاه جالب، یکی از اعضای تد دامین پالین ایده ای را پیشنهاد میکند : این را برای سایر مواد معدنی مورد نیازمان ، با کمک نوعی باکتری فلز خور تبدیل به معدن کنیم.

این ویدیو تد را با در تک بوک تماشا کنیدهیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها